حاکمیت ستاره‌های فساد!

حاکمیت ستاره‌های فساد!

عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس ارتجاع و دادستان سابق آمل، تبریز در بحبوبه کشتار زندانیان مجاهد و مبارز در سالهای دهه شصت که قطعاً در«ولایتمداری» او شکی نیست در مصاحبه با تلویزیون شبکه یک حکومتی در تاریخ ۱مرداد ۹۸به گوشه‌ای از فساد نهادینه در نظام ولایت‌فقیه اعتراف می‌کند.

این قائم‌مقام قوه قضاییه آخوندی در دهه شصت، با ذکر نمونه‌هایی از فساد مرتضی رفیقدوست برادر پاسدار محسن رفیقدوست، فاضل خداد، شهرام جزایری و ارتباط با سردمداران رژیم با آنها، در ادامه به بستر سازی برای فساد توسط مجلس آخوندی با تصویب قوانین فساد زا اعتراف می‌کند که«فساد را تا حدودی برای کشور روان کرد بستر را روان کرد».

این عضو مجلس ارتجاع به پروژه‌ زمین‌خواری سردمداران رژیم با ابعاد میلیون هکتاری اعتراف می‌کند که دولت با گرفتن وثیقه‌های پوشالی از آنها زمین سه میلیون هکتاری به زمین‌خواران حکومتی واگذار کرده و آنها در زمین‌ها «برج ساخته و هر برج را به افرادی داده که ذی نفوذ بوده»اند، که با توجه به نفوذشان «کسی نمی‌توانسته با آنها برخوردی بکند».

یوسفیان ملا با اشاره با فساد سردمداران و مهره‌های هر دو باند رژیم و رابطه آنها با امیر منصور آریا و بابک زنجانی، فساد سردمداران حکومتی را منحصر به پرونده‌های اتهامی این دو نفر نمی‌داند، بلکه ابعاد فسادشان را بسیار گسترده‌تر می‌داند که هنوز افشا نشده است.

وی با ذکر سوابق دزدی بابک زنجانی، به فساد و دزدی فردی که از او نام نمی‌برد در ابعاد ۳۰هزار ملیارد تومانی اشاره می‌کند که بانکها در دادن پول به او دخیل بوده‌اند.

یکی از موارد دزدی‌های مورد اشاره او دزدی در وزارت بهداشت و درمان است که یک میلیارد دلار یورو ارز دولتی که قرار بوده با این پول فنر قلب برای بیماران قلبی خریداری شود، صرف خرید کابل برق شده و در نهایت ملاخور شده است.

یکی از فساده‌ای مورد اشاره او اشاره به ۴۲میلیارد دلار است که حدود ۴، ۵سال قبل توسط دولت به ۱۸بانک داده شده است اما توسط بانکها بالا کشیده شده است.

در مورد فساد دیگری می‌گوید: « یازده میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار به افرادی دادند که ما می‌دانیم فقط دو میلیارد و۲۰۰میلیون دلار را لیست دادند که آقا این پولی که به ما دادید اینها را ما وارد کردیم ۹میلیارد دلار لیست ندادند هنوز هم ندادند این مماشات نیست چیه؟»

مورد دیگر اشاره او به پس‌انداز ارزی سردمداران و وابستگان رژیم در خانه‌هایشان است که در این رابطه می‌گوید:«‌ما الان ۲۰هزار میلیارد دلار در خانه‌ها دلار داریم این ۲۰هزار میلیارد که معلم بازنشسته و برنج کار و گندم کار که ندارد که کسانی دارند که به هر حال سر و کار دارند».

منظور او از کسانی که سروکار دارند کسانی است که با حاکمیت سروکار دارند و از قبال رابطه با حاکمیت به‌مبلغ بسیار ناچیز! ۲۰هزار میلیارد دلار در خانه‌هایشان دست یافته‌اند.

و…

۴۲میلیارد دلاری که بانکها ملاخور کرده‌اند دو برابر حقوق سالانه ۱۴میلیون کارگر ایرانی است که ماهیانه ۱۵۰۰۰۰۰تومان یعنی کمتر از یک چهارم خط فقر حقوق می‌گیرند.

۹میلیارد و ۲۰۰هزار دلاری که «هنوز هم لیست ندادند» برابر است با حقوق سالانه ۶میلیون و صدو سی وسی هزار کارگر و حساب ۲۰هزار میلیارد دلار در خانه‌ها هم سربه فلک می‌کشد

و….

موارد مورد اشاره این نماینده مجلس رژیم در زمینه فساد در حاکمیت آخوندی زیاد است که اشاره به همه آنها در حوصله این نوشته نیست.

اما واقعیت این است که موارد مطرح شده در گفته‌های او در زمینه فساد، تمام فساد نهادینه شده در امپراطوری فساد و پولشویی آخوندی نیست.

اما نگاهی به رقمهای فسادی که این نماینده رژیم اعتراف کرده و جمع زدن آنها و مقایسه آن با برخی عدد و رقم‌های بودجه و دستمزد یک ملیون و پانصدهزار تومانی کارگران حیرت‌آور است.

واقعیت این است در مقابل پیشرفت کشورهای صنعتی و نیمه پیش رفته، نظام آخوندی در فساد و غارت پیشرفت داشته و هنرش این بوده که صنعت و اقتصاد کشور را به ویرانی کشانده، و مابه ازای آن نه تنها اکثریت مردم ایران را به خاک سیاه فقر نشانده، بلکه با حاکم کردن فساد سیستمی در کشور و با دزدی‌های کلان توسط سردمداران و مهره‌های حکومتی، تسمه از گرده مردم کشیده است.

در این حاکمیت رانت‌خوار، ویژه خوارها، این ستاره‌های فساد هستند که رشد پیدا کرده و می‌کنند، و فاصله طبقاتی میان مردم فقیر، رانت‌خواران، و ستاره‌های فساد روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

فساد اقتصادی رابطه مستقیمی با نظام سیاسی حاکم دارد، رانت‌خواری، ویژه خواری و غارت اموال مردم، نتیجه رانت قدرت و سیاست است که در شخص ولی‌فقیه ارتجاع و نهادهای وابسته به بیت او جمع شده است.

در نظام فساد گستر آخوندی، گرگان فساد نه تنها به نان سفره مردم محروم و فقر زده رحم نمی‌کنند، بلکه در راستای غارت و چپاول بیشتر همدیگر را هم تکه پاره می‌کنند واقعیتی که موارد آن روزانه در رسانه‌های حکومتی به‌وفور مشاهده می‌شود.