وزیر خارجه سوئد مجبور به استعفا شد

وزیر خارجه سوئد مجبور به استعفا شد

وزیر خارجه سوئد، مارگوت والستروم روز جمعه ۱۵ شهریور ۹۸ با انتشار پیامی در حساب تویتری خود از سمت خود استعفا داد.

وزیر خارجه سوئد که با جواد ظریف ماله کش اعظم خامنه‌ای ملاقات و از وی پذیرایی کرد، بدنبال افتضاح و وحشیگیری پلیس این کشور در برخورد با مخالفان معترض ایرانی که به حضور جواد ظریف نماینده رژیم ولایت فقیه در سوئد اعتراض کردند، مجبور به استعفا شد.

حضور ظریف در این کشور در روز ۲۱ اوت ۲۰۱۹ باعث خشم و نفرت ایرانیان مقیم این کشور شد که در مقابل وزارت خارجه سوئد، پارلمان و موسسه “سیپریس” تجمع کردند. پلیس سوئد با بدرفتاری و خشونت اقدام به دستگیری چند تن از ایرانیان مخالف کرد که در مطبوعات بین‌المللی انعکاس یافت.

وزیر خارجه سوئد در برابر اعتراض ایرانیان آزاده و مخالف رژیم ایران که نسبت به حضور جواد ظریف در کشور سوئد دست به تجمع اعتراضی زده بودند، طی کنفرانسی هیچگونه پاسخی برای توجیه این حضور نامشروع پیدا نکرد.

در کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه سوئد که بدون حضور ظریف بر گزارشد، خبرنگاران به طرح سؤالاتی درباره اعتراضات شدید ایرانیان آزاده علیه حضور ظریف که اصلاً چرا چنین فردی در سوئد پذیرفته شده پرداختند.

خبرنگار روزنامه اکسپرسن سوئد گفت: «از طرفهای مختلف به این دیدار و ملاقات اعتراض شده است و تمام ظهر امروز در بیرون اینجا تظاهرات بوده است و شما چه جوابی می‌دهید؟»

خبرنگار دیگری گفت: «معترضان خواستار موضع روشن سوئد و اعمال فشار بیشتر به رژیم ایران هستند قبل از این‌که با آنها ملاقات کنید.»

وزیر خارجه سوئد که در مقابل این سؤالات پاسخی نداشت، اظهار داشت این سوئد نبوده که از ظریف دعوت کرده باشد و گفت: خودش آمده و ما در این زمینه هیچ وزیری (از رژیم ایران) را دعوت نکردیم بلکه او (ظریف) خودش آمده. او از ما پرسید آیا برای یک مسافرت به کشورهای نوردیک می‌تواند بیاید؟