دسته بندي: ترانه

سازمان عفو بین‌الملل -«آن‌ها تنها می‌رقصند»

سازمان عفو بین‌الملل : «آن‌ها تنها می‌رقصند»

ترانه آنها تنها می‌رقصند با صدای خواننده نامدار استینگ برای زنانی که عزیزان‌شان شکنجه...

یار مهربان موسیقی ایران بنان

بنان کسی که غرور مو سیقی ایران و الهه ناز آواز لقب دارد بنان موسیقی را برای خاصی و در باریان...

ترانه سیل- حواننده روزبه

ترانه «سیل» درهمدردی با هموطنان سیل زده – خواننده روزبه

فراخوان به عصیان وشورش علیه دیکتاتوری ویرانگر ولایت فقیه

ترانه «شانومه بی رستم»-بیادمحمدمختاری از شهدای قیام

تقدیم به محمد مختاری که گفت «خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن» و در قیام ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به ضرب...

تیراژه (غزل واژه ) – رنگین کمان هنر

«کنسیونی کوتده» اسم یک ترانه اسپانیایی، باشعر و اهنگی است که در چند کشور امریکا لاتین یک حس...

بیادروزهای پیروزی انقلاب ضدسلطنتی - ترانه بهاران خجسته باد

بیاد روزهای پیروزی انقلاب ضدسلطنتی – ترانه بهاران خجسته باد

ترانه بهاران خجسته باد «بهاران خجسته باد» نام سرودی انقلابی و امیدبخش و جزو معروفترین و...

بیاد روزهای انقلاب ضدسلطنتی – ترانه سر اومد زمستون

  ترانه سراومد زمستون آفتابکاران جنگل که به سر اومد زمستون هم معروف است، نام یکی از سرودهای...

ترانه صدای سردار - بیاد سردار کبیرخلق موسی خیابانی

ترانه صدای سردار – بیاد سردار کبیرخلق موسی خیابانی

ای قوم به حج رفته کجایید - با تصاویر وبرداشتی از ایران امروز

ای قوم به حج رفته کجایید – با تصاویر وبرداشتی از ایران امروز

بیاد روزهای انقلاب ضدسلطنتی – ترانه پرنیان شفق

پرنیان شفق یا بیژن یا خون بیژن، نام یکی از سرودهای انقلابی ایران است که در دوران انقلاب ۵۷ در...

بیاد روزهای انقلاب ضد سلطنتی - ترانه خون ارغوان ها

بیادروزهای انقلاب ضدسلطنتی – ترانه خون ارغوان ها

ترانه زیبا وخاطره انگیز ای رفیقان بیاد روزهای انقلاب ضد سلطنتی

ترانه ای بیاد روزهای انقلاب ضدسلطنتی – ترانه زیبا وخاطره انگیز – ای رفیقان

ترانه سرود - برپا خیز از جا کن

بیاد روزهای انقلاب ضدسلطنتی -ترانه سرود – برپا خیز از جا کن

ترانه سرود به لاله درخون خفته

بیاد روزهای پیروزی در انقلاب ضدسلطنتی ۵۷ – ترانه سرود به لاله در خون خفته