دسته بندي: طنز

شعر طنز - دوئل شیخان

شعر طنز – «دوئل» شیخان!

جنگ در رأس نظام مغلوبه شد یک «دوئل» بین دو رأس اعجوبه شد هر کدام یک «عالِم» والا مقام هر یکی یک...

شعر طنز- نبرد دوشاگرد شیطان

شعر طنز – نبرد دو شاگرد شیطان!

دوتا آخوند از یاران عظما از آن دزدان شیخستان عظما دوتا آخوند از جنس خمینی که هردو خورده اند از...

شعر طنز - دو روی یک سکه

شعر طنز – دو روی یک سکه!

برای دو چهره منفور و جنایتکار نظام ولایت‌فقیه دو روی سکه جور و جنایت دو وجه و چهره خط ولایت دو...

شعر طنز ظریف ماله کش

شعر طنز – ظریف “ماله کش”!

ظریف ماله کش در چاه تحریم فرستاده از آنجا رمز و بیسیم به عظما گفته؛ عاقا ما که رفتیم اگرچه...

شعر طنز - تحریم ویترین نظام

شعر طنز – تحریم ویترین نظام

یک وزیر خبرهٔ بلبل زبان در وقاحت کاملاً عظما نشان گشت تحریم و درون لیست شد نیش بازش بسته و...

شعر طنز - سیدعلی هم سیدعلی های قدیم

شعر طنز – سیدعلی هم …

سیدعلی هم سیدعلی های قدیم زر زری می کرد و ما، تیک! می زدیم در پی هر دزدی و هر اختلاس سیدعلی...

بیدادگاه رژیم آخوندی - شعرطنز - جرم سیاسی

شعر طنز – جرم سیاسی!

چنین گفتا سخنگوی قضایی اراجیفی ز فرط بی‌حیایی سخنگوی «رئیسی» «شیخ جلاد» همان دژخیم معروف...

شعرطنز - غنی سازی نکن! کوتاه بیا آشیخ

شعر طنز – غنی سازی نکن! کوتاه بیا آشیخ!

روحانی (با غمزه!): از ۱۶ تیر هرقدر دلمان خواست غنی سازی می کنیم بیش از این شیخا غنی سازی نکن...

شعرطنز - کبوتر زاده از افعی نخواهد شد، ولی خر چی؟

شعر طنز – کبوتر زاده از افعی نخواهد شد، ولی خر چی؟

پیشکش به طنزپردازان نازنین میهنم و رخصت از استاد حسین پویا بسبب تعهدش به طنز سیاسی-مردمی...

شعر طنز - تحریم «حضرت آقا‌ »

شعر طنز – تحریم «حضرت آقا‌ »

دم و دستگاه حضرت رهبر که شود خاک عالمش بر سر شده تحریم ز سوی استکبار عملی بی‌نظیر و ذلت‌بار...

شعر طنز - چموشیهای عظما!

شعر طنز – چموشیهای عظما!

به امر شیخِ عظمای ولایت سپاه پاسدارانش به سرعت شبانه هم‌چو دزدان حمله کردند به کشتیهای نفتٍ...

طنز تلخ - درآمد گل و گیاه جایگزین درآمد نفت!

طنز تلخ – درآمد گل و گیاه جایگزین درآمد نفت!

جناب نوبخت را که می‌شناسید؟ معاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه شیخ حسن روحانی. وی اخیراً کورس...

طنز - عاقا و ظریف و زور تحریم

شغر طنز – عاقا و ظریف و زور تحریم

عاقا و ظریف و زور تحریم گفت عاقا با ظریف خوش بیان بعد از این شبها برو تلویزیان! وضع کشور سخت...

گِل ولای و جرم و جنایت !

   آینه شعر و طنز گِل ولای و جرم و جنایت ! ره آورد نظام جهل و نکبت گل و لای و فساد و فقر و مکنت...