دسته بندي: صفحه ویژه

يهوديان ايران

حدود ۲۷۰۰سال پيش، با اشغال اورشليم توسط بخت النصر، بخش بزرگي از يهوديان به عراق و جنوب ايران...

مسيحيان ايران

مسيحيان ايران عمدتاً از دو گروه قومي ارمني و آشوري-  كلداني تشكيل شدهاند. غير از آن چند هزار...

اقليت زردشتي در ايران

اقليت زردشتي در ايران از بازماندگان ايرانياني هستند كه بعد از هجوم اعراب بر دين نياكان خود...

بهاییان درایران

بهايي مذهبي است كه در اواسط قرن نوزدهم در ايران ظاهر گرديد. بهاييها دنباله فرقه بابيه بزعامت...

اهل تسنن درایران

  سابقه: ظهور ۴مذهب اصلي تسنن: حنفي، حنبلي، شافعي و مالكي، مربوط قرن دوم و سوم هجري است كه در...

عارف قزويني

كار با شيخ حريفان به‌مدارا نشود! عارف قزويني نغمه‌خوان پرشور آزادي و خصم فرهنگ ارتجاعي...

مجيد کاووسي فر

به ياد مجيد کاووسي فر دلاور و قهرمان ملي کشورمان مجيد کاووسي فر دلاور شجاع و قهرمان ملي...

دکتر حسین فاطمی

دکتر حسین فاطمی، به دستور شاه اعدام شد ۱۹آبان ۱۳۳۳ – ۱۰نوامبر۱۹۵۴: دکتر حسین فاطمی، قهرمان...

فریدون مشیری

  فریدون مشیری، شاعری که با سادگی و صمیمیت و قلب مهربان و اشعار لطیفش، شاعر مهربانی، طبیعت و...

آمار جمعيت و پيروان مذاهب

  سرشماري در ايران هر۱۰سال يكبار انجام ميگيرد. آخرين سرشماري رسمي در ايران آبان۸۵ انجام...

جمعيت برحسب دين و استان

جمعيت برحسب دين و استان (آبان۱۳۸۵) جمع اظهار نشده ساير كليمي مسيحي زرتشتي مسلمان استان...

اسامی دانشگاهها

اسامی دانشگاههای ایران اسامي دانشگاه‌هاي دولتي، وابسته و موسسات آموزش عالي غيردولتي،...

قاسم سلیمانی را بشناسید

قاسم سلیمانی کیست؟ پشت نقاب  حاج قاسم سليمانى چه چیزی است ؟ سپاه قدس کارش چیست ؟      ...

حيات اجتماعي من از سه سالگي شروع شد

ایندیرا با شعار مبارزه با فقر و تامین رفاه اجتماعی به صحنه انتخابات آمد.اوزنی ۶٢ساله بود و با...