دسته بندي: مريم رجوي – مصاحبه

گزارش فاکس نیوز- از گردهمایی در اشرف ۳

فاکس نیوز – گردهمایی در اشرف ۳

فاکس نیوز – گردهمایی در اشرف ۳- مریم رجوی: رژیم آخوندی با یک جامعه انفجاری روبه‌رو است برای...

فاکس نیوز- فراخوان مریم رجوی برای به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی ملاها

فاکس نیوز: فراخوان مریم رجوی برای به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی ملاها

فاکس نیوز به‌ نقل از مریم رجوی گفت: جامعه بین‌المللی باید حق و خواسته مردم ایران برای سرنگون...

مصاحبه خبرگزاری رویترز با مریم رجوی در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در اورسوراز فرانسه ۷فوریه ۲۰۱۹.

گزیده ای از مصاحبه خبرگزاری رویترز با مریم رجوی در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در اورسوراز فرانسه -فوریه ۲۰۱۹.

برگزیده: …در یک شهر کوچک در شمال پاریس یک گروه اپوزیسیون ایرانی سعی در برپا کردن انقلابی...

کنفرانس مطبوعاتی مریم رجوی