دسته بندي: گالری – مريم رجوي

بیاد آبه پیر – قهرمان مقاومت ضدفاشیستی فرانسه

 

عکس های مراسم گرامیداشت حماسه ۱۰شهریور در اشرف

عكس هاي جنبش دادخواهي- مريم رجوي

عكس هاي جنبش دادخواهي- مريم رجويعكس هاي دادخواهي

سالگرد قتل عام ۶۷-خواهر مريم

عکسهای خواهرمریم