دسته بندي: استراتژی و قیام

سی‌خرداد از نگاه مسعود رجوی

سی‌خرداد از نگاه مسعودرجوی

«در سرفصل ۳۰‌خرداد سال‌۱۳۶۰زمان تصمیم‌گیری قطعی فرا رسیده بود. در‌ برابر ارتجاع مهیب و...

بخشی از آموزشهای استراتژی قیام و سرنگونی راجع به سپاه پاسداران

بخشی از آموزشهای استراتژی قیام و سرنگونی راجع به سپاه پاسداران

مسعود رجوی بخشی از آموزشهای استراتژی قیام و سرنگونی دیماه ۱۳۸۸ «راجع به سپاه پاسداران: آیا...

پنجم مهر سال ۶۰-بله بت خمینی این‌چنین شکست

مسعود رجوی درباره قیام مجاهدین در ۵مهر ۱۳۶۰ می‌گوید:  همه کسانی‌که سال ۱۳۶۰ را به‌خاطر...

درباره سلطنت طلبی -مسعود رجوی -کتاب استراتژی قیام

درباره سطلنت طلبی از کتاب استراتژی قیام و سرنگونی -مسعود رجوی  سند پی د اف را میتوانید دانلود...

مسعودرجوی:تعريف استحاله و الزام رفرم در رژيم ولايت فقيه 

مسعود رجوي ـ از كتاب استراتژي و قيام در بهمن۱۳۷۷ كه دود و دم استحالهطلبي در رياست جمهوري...

استراتژی قیام و سرنگونی ۷-۱۵

استراتژی قیام و سرنگونی اشرف کانون استراتژیکی نبرد نقدینه بزرگ ملت درمبارزه آزادی‌بخش با...

مبارزه چيست ـ مسعود رجوي از كتاب استراتژي و قيام 

 مجاهدين در ايران، نخستين گروه سياسي مسلماني بودند كه ۶۰سال پس از انقلاب مشروطه، در پي سلسله...

استراتژي سرنگوني وقيام-مسعود رجوی – قسمت۱-۶

استراتژی قیام و سرنگونی اشرف کانون استراتژیکی نبرد نقدینه بزرگ ملت درمبارزه آزادی‌بخش با...