دسته بندي: سخنراني ها

مسعود رجوی ۱۳ مرداد ۱۳۶۶ - سالگرد انقلاب مشروطه و یاد سرداران و پیشگامان فداکار آن گرامی باد

مسعود رجوی ۱۳ مرداد ۱۳۶۶ – سالگرد انقلاب مشروطه و یاد سرداران و پیشگامان فداکار آن گرامی باد

پیام مسعود رجوی ـ۱۳ مرداد ۱۳۶۶: سالگرد انقلاب مشروطه و یاد سرداران و پیشگامان فداکار آن گرامی...

درخاطره روزها - تهران امجدیه ۲۳ خرداد ۵۹

درخاطره روزها – تهران امجدیه ۲۳ خرداد ۵۹

۲۲ خرداد ۱۲ ژوئن ۱۳۵۹ خورشیدی – گردهمایی مجاهدین در امجدیه امجدیهٔ تهران شاهد یکی از تعیین...

مسعود رجوی- نوروز ۱۳۹۱- عید پایداری پرشکوه در اشرف

مسعود رجوی- نوروز ۱۳۹۱- عید پایداری پرشکوه در اشرف

مسعود رجوی - سخنرانی در میتینگ امجدیه - چه باید کرد؟ - ۲۲خرداد ۱۳۵۹

مسعود رجوی – چه باید کرد؟- تهران – میتینگ امجدیه – ۲۲خرداد ۱۳۵۹

برای دیدن کلیپ – اینجا – کلیک کنید گزارش مراسم ومتن سخنرانی  چه باید کرد؟! سخنرانی برادر...

مسعود رجوی - سخنرانی در دانشگاه تهران - آزادی، فلسفه انقلاب - ۲۰ دیماه ۱۳۵۸-

مسعود رجوی – سخنرانی در دانشگاه تهران – آزادی، فلسفه انقلاب – ۲۰ دیماه ۱۳۵۸

برای دیدن کلیپ – اینجا – کلیک کنید گزارش مراسم و متن سخنرانی روز پنجشنبه ۲۰دیماه...

مسعود رجوی - میتینگ انتخابی مجاهدین درتبریز ۲۰ اسفند ۱۳۵۸-

مسعود رجوی – میتینگ انتخاباتی مجاهدین در تبریز – ۲۰ اسفند ۱۳۵۸

برای دیدن کلیپ – اینجا – کلیک کنید متن سخنرانی  گزیده سخنان مسعود رجوی در میتینگ تبریز...

مسعود رجوی – سخنرانی در میتینگ رشت – ۱۴ اسفند ۱۳۵۸

برای دیدن کلیپ – اینجا – کلیک کنید متن سخنرانی  گزیده سخنرانی مسعود رجوی در میتینگ رشت...

مسعودرجوی - آینده انقلاب - دانشگاه تهران - بهمن ۱۳۵۸

مسعود رجوی -سخنرانی و میتینگ دانشگاه تهران (آینده انقلاب) – ۱۰بهمن ۱۳۵۸

برای دیدن کلیپ سخنرانی – اینجا – کلیک کنید متن سخنرانی گزیده سخنرانی برادر مجاهد مسعود...

مسعود رجوی - سخنرانی در احمد آباد - سالروز دکتر محمد مصدق - ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

مسعود رجوی – سخنرانی در احمد آباد – سالروز دکتر محمد مصدق – ۱۴ اسفند ۱۳۵۷

برای دیدن کلیپ – اینجا – کلیک کنید   متن سخنرانی  گزیده سخنرانی برادر مجاهد مسعود...

مسعود رجوی - سخنرانی در مسجد دانشگاه تهران - حکومت عدل علی (ع) - ۱۳۵۸-2

مسعود رجوی – سخنرانی در مسجد دانشگاه تهران – حکومت عدل علی (ع) – ۱۳۵۸

برای دیدن کلیپ سخنرانی – اینجا – کلیک کنید متن سخنرانی گزیده سخنرانی مسعود رجوی در...

سخنرانی برادرمجاهد مسعود رجوی در مسجددانشگاه پس از آزادی از زندان رژیم شاه خائن – ۴ بهمن ۱۳۵۷

برای دیدن کلیپ سخنرانی – اینجا – کلیک کنید گزیده متن سخنرانی بنام خدا و بنام خلق قهرمان...

موسی محور و لنگر تشکیلاتی مجاهدین ـ سخنرانی مسعود رجوی، تبریز ۱۳۵۸

موسی محور و لنگر تشکیلاتی مجاهدین ـ سخنرانی مسعود رجوی، تبریز ۱۳۵۸

«و امروز در آستانه انتخابات مجلس شورای ملی با اهمیتی که این دوره داره بایستی به عرضتان برسانم...

مسعود رجوی «آیندهٔ انقلاب» و برنامهٔ عمل ۱۲ماده‌ای در سال ۵۸- دانشگاه تهران

مسعود رجوی «آیندهٔ انقلاب» و برنامهٔ عمل ۱۲ماده‌ای در سال ۵۸- دانشگاه تهران

شوراهای مردمی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم، آزادی کامل احزاب، عقاید و مطبوعات حقوق...

مسعود رجوی - قیام ۵۷ و دزدبزرگ قرن خمینی دجال

مسعود رجوی؛ چهل سال دیکتاتوری و آینده روشن

هر سال در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مصیبت‌ها و بلاهای ناشی از حاکمیت پلید آخوندها را مرور...