دسته بندي: درباره مسعود رجوی

پرواز بزرگ رهبر مقاومت از تهران به پاریس

پرواز بزرگ رهبر مقاومت از تهران به پاریس

روز هفتم مرداد ۱۳۶۰ رهبر مقاومت ایران، آقای مسعود رجوی، طی یک عملیات بزرگ و قهرمانانه با یک...

سالروز قیام ملی ۳۰ تیر در سال ۱۳۳۱ و تأسیس شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ گرامی باد

سالروز قیام ملی ۳۰ تیر در سال ۱۳۳۱ و تأسیس شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ گرامی باد

روزی سی ام تیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد...

خاطرات حمیداسدیان - مسعود رجوی قلب تپنده مقاومت و مجاهدت در زندان‌های رژیم شـــــاه

بخشی‌از خاطرات مجاهدخلق، حمید اسدیان از زندانیان سیاسی شاه

مسعود رجوی قلب تپنده مقاومت و مجاهدت در زندان‌های رژیم شـــــاه ۳۰دی سالروز آزادی آخرین...

مسعود رجوی قلب تپنده مقاومت و مجاهدت در زندان‌های رژیم شـــــاه

مسعود رجوی قلب تپنده مقاومت و مجاهدت در زندان‌های رژیم شـــــاه

۳۰دی سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی و روز فتح زندان‌های شاه است. شعار «زندانی...

مسعود رجوی قلب تپنده مقاومت و مجاهدت در زندان‌های رژیم شـــــاه- قسمت اول

مسعود رجوی قلب تپنده مقاومت و مجاهدت در زندان‌های رژیم شـــــاه

مسعود رجوی قلب تپنده مقاومت و مجاهدت در زندان‌های رژیم شـــــاه ۳۰دی سالروز آزادی آخرین...

شعر : مسعود

شعر : مسعود

به‌مناسبت ۳۰ دی سالروز آزادی یگانه امید به آزادی جاودانگی عشق از نگاهت تا بیکرانگی آرزو؛...

به‌مناسبت ۳۰دی،‌آزادی مسعود رجوی از زندان

مسعود رجوی – آزادی مسعود رجوی از زندان شاه – فیلمی از ۳۰ دی ماه ۱۳۵۷ – تهران مقابل زندان قصر

مسعود رجوی – مراسم و سالگردها

ماه کنعانی من

ماه کنعانی من- حمید اسدیان

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را (۱) ۳۰دی سالروز آزادی برادر...

تجمع مردم در مقابل زندان قصر در دیماه سال 1357

ازمیان مقالات : ”آفتاب خسته تن“

در ایام کودکی و در فرهنگ محلی وقتی می‌خواستیم به چیز با عظمت و حقی قسم یاد کنیم می‌گفتیم: ”به...

مشعل شبانگاهان - عباس داوری

مشعل شبانگاهان – عباس داوری

روز ۳۰دیماه ۱۳۵۷ انجمن فرانسه جلسه‌یی برای آزادی زندانیان باقیمانده در زندان شاه ترتیب...

۳۰ دی، روزی که فردا، از دل آن جوانه زد

۳۰ دی، روزی که فردا، از دل آن جوانه زد

به‌مناسبت ۳۰دی، سالروز آزادی براد‌ر مجاهد مسعود رجوی و آخرین دستهٴ زندانیان سیاسی از...

زندان - اضطراب و دلهره تا آخرین لـحظه - محسن سیاه‌کلاه

اضطراب و دلهره تا آخرین لـحظه – محسن سیاه‌کلاه

در داخل زندان فضا آمیخته با دلهره، نسبت به سرنوشت ارزنده‌ترین سرمایه‌های رهبری جنبش بود....

از میان خاطرات - محمود عطایی

محمودعطایی – از میان خاطرات

به‌ مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در دیکتاتوری شاه در سال ۵۷ مجموعه...

به‌ مناسبت ۳۰دی ۵۷ـ روز آزاد شدن مسعود رجوی

به‌ مناسبت ۳۰دی ۵۷ـ روز آزاد شدن مسعود رجوی

۳۰دی، آزادی مسعود رجوی از زندان به نظر من روز ۳۰دی به‌خاطر بسیاری از فاکتورها یکی از...